نویسنده = رستمی، دکتر علی اصغر انواری
تعداد مقالات: 5
2. عوامل موثر بر جذابیت بورس اوراق بهادار مطالعه موردی : بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 1، بهار 1383

دکتر علی اصغر انواری رستمی؛ بهروز لاری سمنانی


3. ارزیابی مدل ها و روشهای سنجش و ارزشگذاری سرمایه های فکری شرکت ها

دوره 10، شماره 4، زمستان 1382

دکتر علی اصغر انواری رستمی؛ محمدرضا رستمی


4. بررسی تحلیلی- تطبیقی الگوها و مدل های سنجش و اندازه گیری اعتبار مشتریان

دوره 10، شماره 3، پاییز 1382

دکتر علی اصغر انواری رستمی؛ سعید فتحی


5. طراحی مدل برنامه ریزی آرمانی سرمایه گذاری صنعت بیمه ایران : مطالعه ای موردی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1382

دکتر علی اصغر انواری رستمی؛ امیررضا نعمت الهی اردستانی