نویسنده = ����������������� ���������� ����������
تاثیر خودشیفتگی مدیران بر افشای اختیاری اطلاعات شرکت ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1399

10.22059/acctgrev.2021.307195.1008410

شهناز مشایخ؛ ملیحه حبیب زاده؛ محمود حسن زاده کوچو


تأثیر خودشیفتگی مدیران بر افشای اختیاری اطلاعات شرکت‌ها

دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 649-671

10.22059/acctgrev.2021.80477

شهناز مشایخ؛ ملیحه حبیب زاده؛ محمود حسن‌زاده کوچو