نویسنده = ���������� ��������
همکاری تحقیقاتی موثر، وضعیت و موانع موجود: عاملی مهم برای پذیرش مقالات در مجلات معتبر بین‌المللی حسابداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1399

10.22059/acctgrev.2020.289096.1008272

امید فرجی؛ فخر الدین محمدرضائی؛ مهدی خداکرمی؛ ایمان سوخکیان


حق‌الزحمه حسابرسی: نقش آیین‌نامه تعیین حق‌الزحمه پایه خدمات حسابرسی

دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 146-172

10.22059/acctgrev.2021.317058.1008498

مهدی یاری؛ فخرالدین محمدرضائی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ امید فرجی