نویسنده = محمود لاری دشت بیاض
تعداد مقالات: 4
1. گزارش حسابرس و حق‌الزحمه حسابرسی: نقش راهبرد‌های کسب‌وکار

دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 517-543

المیرا صهبای قرقی؛ محمود لاری دشت بیاض؛ امیرمحمد فکور ثقیه


2. بازی استراتژیک مدیرـ حسابرس: شواهدی از تئوری بازی‎ها

دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 497-518

محمدجواد ساعی؛ محمود لاری دشت بیاض؛ حمید خادم


3. بررسی رابطۀ بین دورۀ تصدی و دانش مالی مدیرعامل با حق‌الزحمۀ حسابرسی

دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 81-102

محمود لاری دشت بیاض؛ جواد اورادی


4. بررسی و تحلیل محتوای تحقیقات علمی ـ پژوهشی حسابرسی در دو دهۀ اخیر

دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 203-220

محمدجواد ساعی؛ محمود لاری دشت بیاض؛ حسین فاتح گوش