نویسنده = نرگس سرلک
تعداد مقالات: 3
2. بررسی وضعیت ترجمۀ دانش حسابداری در ایران

دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 193-212

10.22059/acctgrev.2016.58469

نرگس سرلک؛ مهدی محمدی؛ فاطمه گرامی راد


3. رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود

دوره 20، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 77-92

10.22059/acctgrev.2014.36590

نرگس سرلک؛ مینا اکبری