نویسنده = ������������ ������ ��������
تأثیر احتیاط مدیریتی بر عملکرد عملیاتی و محافظه‎کاری حسابداری

دوره 21، شماره 3، آذر 1393، صفحه 387-407

10.22059/acctgrev.2014.52386

سید عباس هاشمی؛ هادی امیری؛ میلاد احمدی