نویسنده = جواد رضازاده
تعداد مقالات: 4
1. پایداری تفاضلی اجزای تعهدی و نقدی سود و پیش‌بینی سودآوری

دوره 18، شماره 63، بهار 1390، صفحه 81-94

جواد رضازاده؛ حبیب‌اله گروسی


3. قانون ها و قانونماهای حسابداری

دوره 7، شماره 1، پاییز 1377

دکتر علی نیکخواه آزاد؛ جواد رضازاده


4. تغییرات قیمت سهام‘ سود و ریسک شرکت پیرامون تاریخ عرضه سهام جدید

دوره 5، شماره 0، پاییز 1375

دکتر محمدعلی آقایی؛ جواد رضازاده