نویسنده = نونهال نهر، علی اکبر
تعداد مقالات: 4
2. آزمون تأثیر رویکردهای قضاوتی زبان در کاهش فاصلۀ انتظارات حسابرسی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 123-144

10.22059/acctgrev.2013.35679

ساسان مهرانی؛ علی اکبر نونهال نهر


3. ارزیابی تأثیر رویکردهای قضاوتی و شناختی زبان در گزارش‌های توضیحی حسابداری

دوره 19، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 47-72

10.22059/acctgrev.2012.29199

فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ علی اکبر نونهال نهر


4. رابطه بین کیفیت حسابرس و قابلیت اتکای اقلام تعهدی

دوره 17، شماره 3، پاییز 1389

علی اکبر نونهال نهر؛ سعید جبارزاده کنگرلویی؛ یعقوب‎پورکریم پورکریم