دوره و شماره: دوره 25، شماره 2، 1397 
6. سرمایه اجتماعی و حق‎الزحمه حسابرسی

صفحه 269-288

محمدرضا مهربان پور؛ محمد جندقی قمی؛ محمدعلی رجب بیکی