دوره و شماره: دوره 19، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-136 (فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی) 
2. تأثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی

صفحه 17-30

زهرا پورزمانی؛ آزیتا جهانشاد؛ عتی محمودآبادی


4. ارزیابی تأثیر رویکردهای قضاوتی و شناختی زبان در گزارش‌های توضیحی حسابداری

صفحه 47-72

فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ علی اکبر نونهال نهر


5. سبک‎شناختی حسابرس، حجم اطلاعات و کیفیت اظهار نظر نسبت به تداوم فعالیت

صفحه 73-96

محمد عرب‌مازار یزدی؛ ابوالقاسم مسیح‎آبادی؛ اعظم پوریوسف