نویسنده = زارعی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی تجربی پیرامون روش های تحلیلی آماری در حسابرسی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1382

دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ حسین زارعی