نویسنده = تاتلی، رشید
تعداد مقالات: 2
1. پیش‎بینی دستکاری سود: توسعۀ یک مدل

دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 73-96

غلامرضا کردستانی؛ رشید تاتلی


2. شناسایی رویکردهای کارا و فرصت‎طلبانۀ مدیریت سود در سطوح کیفیت سود

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 293-312

غلامرضا کردستانی؛ رشید تاتلی