نویسنده = بادآور نهندی، یونس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین برخی مکانیزم‎های حاکمیت شرکتی با ارزش ایجاد شده برای صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی

دوره 19، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-16

رسول برادران حسن زاده؛ یونس بادآور نهندی؛ قادر حسین بابایی