نویسنده = رشیدی باغی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی چسبندگی حق‎الزحمۀ حسابرسی

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 431-448

محسن رشیدی باغی