نویسنده = ساعی، محمد جواد
تعداد مقالات: 3
1. بازی استراتژیک مدیرـ حسابرس: شواهدی از تئوری بازی‎ها

دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 497-518

محمدجواد ساعی؛ محمود لاری دشت بیاض؛ حمید خادم


2. بررسی و تحلیل محتوای تحقیقات علمی ـ پژوهشی حسابرسی در دو دهۀ اخیر

دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 203-220

محمدجواد ساعی؛ محمود لاری دشت بیاض؛ حسین فاتح گوش