نویسنده = بادآور نهندی، یونس
تعداد مقالات: 3
3. بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه‎گذاری

دوره 20، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 19-42

یونس بادآور نهندی؛ وحید تقی‎زاده خانقاه