نویسنده = اسکندر، هدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی و ارزش شرکت

دوره 15، شماره 3، پاییز 1387

یحیی حساس یگانه؛ محمد مرادی؛ هدی اسکندر