نویسنده = کاشانی پور، محمد
تعداد مقالات: 2
1. لحن افشای اطلاعات و عملکرد آتی

دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 570-594

محمد کاشانی پور؛ محمد علی آقائی؛ داود محسنی نامقی


2. رابطه بین افشای‌اختیاری و مدیران غیرموظف

دوره 16، شماره 3، پاییز 1388

محمد کاشانی پور؛ علی رحمانی؛ سید مهدی پارچینی پارچین