کلیدواژه‌ها = بازده دارایی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر ارتباطات سیاسی بر سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و عملکرد شرکت

دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 181-198

یونس بادآور نهندی؛ وحید تقی زاده خانقاه


2. پایداری تفاضلی اجزای تعهدی و نقدی سود و پیش‌بینی سودآوری

دوره 18، شماره 63، بهار 1390، صفحه 81-94

جواد رضازاده؛ حبیب‌اله گروسی