نویسنده = فروغی، داریوش
تعداد مقالات: 5
5. تحلیل تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر بازده بدون شوک جریان نقدی سهام

دوره 21، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 173-188

10.22059/acctgrev.2014.51723

داریوش فروغی؛ هادی امیری؛ مینا محمدیان