نویسنده = ������������ ������
معرفی مدلی نوین در حسابداری برند: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 571-594

10.22059/acctgrev.2019.227036.1007549

زهرا هنرمندی؛ سحر سپاسی؛ عادل آذر؛ حسین اعتمادی


تورم، چرخه عملیاتی و نگهداشت وجه نقد

دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 441-460

10.22059/acctgrev.2016.56246

سحر سپاسی؛ محمد اسمعیلی کجانی؛ رضا صفی خانی