نویسنده = ������������ ������������ ��������
الگوی سنجش قابلیت مقایسه صورت های مالی بر اساس تئوری ارزش گذاری نسبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

10.22059/acctgrev.2021.303909.1008382

قادر بابایی؛ عسگر پاک مرام؛ یونس بادآور نهندی؛ نادر رضایی


بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه‎گذاری

دوره 20، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 19-42

10.22059/acctgrev.2013.35523

یونس بادآور نهندی؛ وحید تقی‎زاده خانقاه