نویسنده = ���������������� ��������
مدل‌سازی تمایل حسابداران به گزارش خطاکاری

دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 637-663

10.22059/acctgrev.2021.318426.1008513

محمدجواد رمضانی؛ سحر سپاسی؛ حسین اعتمادی؛ جواد رضازاده


معرفی مدلی نوین در حسابداری برند: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 571-594

10.22059/acctgrev.2019.227036.1007549

زهرا هنرمندی؛ سحر سپاسی؛ عادل آذر؛ حسین اعتمادی


بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری

دوره 13، شماره 1، خرداد 1385

حسین اعتمادی؛ شعبان الهی؛ کامران حسن آقائی