نویسنده = ساسان مهرانی
نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 4، اسفند 1384، صفحه 61-74

بیتا مشایخی؛ ساسان مهرانی؛ کاوه مهرانی؛ غلام رضا کرمی


مسائل و مشکلات اجرایی هدفهای گزارشگری مالی

دوره 4، شماره 2، دی 1374

امیر پوریانسب؛ ساسان مهرانی