نویسنده = ������������������ ��������������
پیش‎بینی دستکاری سود: توسعۀ یک مدل

دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 73-96

10.22059/acctgrev.2016.57021

غلامرضا کردستانی؛ رشید تاتلی


بررسی تأثیر تصمیمات سنجیده مدیران بر چسبندگی هزینه‌ها

دوره 19، شماره 67، اردیبهشت 1391، صفحه 73-90

10.22059/acctgrev.2012.28798

غلامرضا کردستانی؛ سیدمرتضی مرتضوی


بررسی رابطه بین ویژگی‌های کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی

دوره 14، شماره 2، آذر 1386

غلامرضا کردستانی؛ ضیاءالدین مجدی