نویسنده = ���������������� ��������
بررسی تغییرات مربوط بودن اطلاعات حسابداری

دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 1-20

10.22059/acctgrev.2015.53665

احمد احمدپور؛ سید امین هادیان


بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر هزینه تأمین مالی از طریق بدهی (استقراض)

دوره 17، شماره 4، دی 1389، صفحه 17-48

احمد احمدپور؛ محمد کاشانی پور؛ محمد رضا شجاعی


عوامل مؤثر بر دقت سود پیش‌بینی شده توسط شرکت‌ها شواهدی از: بازار بورس و اوراق بهادار تهران

دوره 17، شماره 3، آذر 1389

اسفندیار ملکیان؛ احمد احمدپور؛ محمد رحمانی نصرآبادی؛ عباسعلی دریایی